Sektorspecifika anvisningar

Fastighetsservice

Fastighetsservicen omfattar bland annat fastighetsskötsel och disponenttjänster samt städservice. Vid upphandling inom fastighetsservice fäster de upphandlande enheterna vikt vid bland annat utveckling av nya rutiner, kvalitetssystem och miljöaspekter.

När man tillämpar anvisningarna och mallarna nedan ska man beakta kraven i den gällande upphandlingslagen!

Publikationer och anvisningar

Webbplatser