Sektorspecifika anvisningar

Energi

Vid energiupphandling är det en utmaning att fastställa bland annat prissättningsgrunderna och prisändringsgrunderna. 

När man tillämpar anvisningarna och mallarna nedan ska man beakta kraven i den gällande upphandlingslagen!

Övriga webbtjänster