Definition av innehållet

Här finns sammanställt olika mallar, anvisningar och handböcker om fastställandet av upphandlingens innehåll.

De sektorspecifika mallarna har utarbetats främst av andra organisationer. Här finns framöver också material om hur bland annat innovationer, miljöaspekter och sociala aspekter bör beaktas vid offentlig upphandling. Webbsidorna uppdateras och byggs ut under början av året.

Om du vill tipsa om en bra anvisning eller mall som fattas på webbsidorna, kan du vända dig per e-post till rådgivningsenheten för offentlig upphandling, upphandling@kommunforbundet.fi.