Definition av innehållet

Här finns sammanställt olika mallar, anvisningar och handböcker om fastställandet av upphandlingens innehåll.

De sektorspecifika mallarna har utarbetats främst av andra organisationer. Här finns framöver också material om hur bland annat innovationer, miljöaspekter och sociala aspekter bör beaktas vid offentlig upphandling. Webbsidorna uppdateras och byggs ut under början av året.

Om du vill tipsa om en bra anvisning eller mall som fattas på webbsidorna, kan du vända dig per e-post till rådgivningsenheten för offentlig upphandling, upphandling@kommunforbundet.fi.

Frågor kring tillämpningen av upphandlingslagen och förfaranden vid offentlig upphandling

Vi betjänar upphandlande enhet i ärenden som gäller offentlig upphandling, speciellt rådgivning om lagstiftningen. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.