Rådgivningsenhetens tjänster

Ny sakkunnig till er tjänst

Jag heter Nelly Karhunen och är sista årets studerande vid juridiska fakulteten på Åbo universitet. Jag började som sakkunnig på Rådgivningsenheten för offentlig upphandling i januari 2024.

Tidigare arbetade jag med upphandling och uppgifter i anslutning till vårdreformen i Västra Nylands välfärdsområde.

Här på rådgivningsenheten betjänar jag upphandlingsexperter i upphandlingsfrågor. Eftersom jag är tvåspråkig kan jag besvara frågor också på svenska.

Jag är visstidsanställd vikarie för Olli Jylhä.

Frågor kring tillämpningen av upphandlingslagen och förfaranden vid offentlig upphandling

Vi betjänar upphandlande enhet i ärenden som gäller offentlig upphandling, speciellt rådgivning om lagstiftningen. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.