Rådgivningsenhetens tjänster

Ny juristpraktikant till er tjänst

Jag heter Elisa Hyvärinen och jag började som juristpraktikant på Rådgivningsenheten för offentlig upphandling i början av januari 2024. Jag är utbildad rättsnotarie och studerar statsvetenskap med ekonomisk inriktning. Jag studerar för närvarande vid Åbo universitet. Mitt mål är att bli färdig juris magister under detta år. 

Till mina arbetsuppgifter hör rådgivning för de upphandlande enheterna. Dessutom uppdaterar jag webbplatsen upphandling.fi. Jag är väldigt glad över möjligheten att få vara en del av det kunniga teamet vid rådgivningsenheten och ser fram emot att få utveckla mig inom offentlig upphandling. 

Jag har tidigare arbetat bland annat som politisk redaktör, riksdagsassistent och skattesekreterare på Skatteförvaltningen. 

Frågor kring tillämpningen av upphandlingslagen och förfaranden vid offentlig upphandling

Vi betjänar upphandlande enhet i ärenden som gäller offentlig upphandling, speciellt rådgivning om lagstiftningen. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.