Rådgivningsenheten för offentlig upphandling betjänar

Ny upphandlingsjurist till er tjänst

Mitt namn är Matias Nikkari och jag började arbeta som jurist vid Rådgivningsenheten för offentlig upphandling i februari 2023.

Redan under mina studier blev jag intresserad av offentlig upphandling, och sedan dess har jag även fått tillämpa det jag lärt mig i praktiken. Min första kontakt med offentlig upphandling fick jag på min förra arbetsplats där jag bekantade mig med upphandlingar som gällde planering och byggande. Avtalsrättsliga frågor var också en del av mina arbetsuppgifter.

Jag är väldigt glad över möjligheten att få vara en del av det kunniga teamet vid Rådgivningsenheten för offentlig upphandling. Jag ser fram emot att få fördjupa mina kunskaper om offentlig upphandling och ge råd i olika typer av upphandlingsrättsliga frågor.

Liksom de övriga sakkunniga vid min enhet betjänar jag upphandlande enheter som avses i upphandlingslagen per telefon och via vår e-postservice (upphandling(at)kommunforbundet.fi).

Frågor kring tillämpningen av upphandlingslagen och förfaranden vid offentlig upphandling

Vi betjänar upphandlande enhet i ärenden som gäller offentlig upphandling, speciellt rådgivning om lagstiftningen. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.