Välkommen på seminarium!

Rådgivningsenhetens årliga seminarium: Former för och möjligheter till samarbete kring upphandling

Rådgivningsenheten för offentlig upphandling ordnar sitt traditionella, årliga seminarium onsdag 23.3.2022 kl. 9.00–15.00. Seminariet går på finska. Temat i år är former för och möjligheter till samarbete kring upphandling.

I anförandena beaktas både den gällande lagstiftningen, den senaste tidens rättspraxis och vårdreformens konsekvenser för upphandlingar med tanke på de synpunkter som behandlas.

Seminariet riktar sig till representanter för upphandlande enheter som avses i upphandlingslagen och sänds direkt som livestreaming. Seminariet är avgiftsfritt för deltagarna.

Utöver sakkunniga från rådgivningsenheten medverkar också gästföreläsare. Som ordförande fungerar Katariina Huikko, ledande jurist vid rådgivningsenheten.

Seminarieprogrammet

 • ca 8.45 Linjen öppen
 • 9.00–9.15 Välkommen till seminariet! - Katariina Huikko, ledande jurist, Rådgivningsenheten för offentlig upphandling
 • 9.15–9.30 Introduktion i ämnet – Katariina Huikko
   

Upphandlingssamarbete

 • 9.30–10.00 Lagstiftning om gemensamma upphandlingar – Olli Jylhä, specialsakkunnig, Rådgivningsenheten för offentlig upphandling
 • 10.00–10.20 Kommentar: Praktiska synvinklar och god praxis inom gemensam upphandling – Marianne Punkki, kategorichef, Sansia Oy

10.20–10.30 Paus

 • 10.30–11.00 Regionalt upphandlingssamarbete och upphandlingspooler – Ulla Karhumaa, biträdande jurist, Rådgivningsenheten för offentlig upphandling
 • 11.20–11.45 Studiodiskussion

11.45–12.45 Lunch

Organisationsstruktur och upphandling 

 • 12.45–13.15 Lagstiftning om upphandling hos anknutna enheter – Niina Ruuskanen, specialsakkunnig, Rådgivningsenheten för offentlig upphandling
 • 13.15–13.30 Kommentar: Koncernstyrning och anknutna enheter – Suvi Posio, förvaltningsdirektör, Reso stad
 • 13.30–13.50 Konkurrens- och konsumentverkets utredning om verksamhet vid anknutna enheter – Tuulia Hakola-Uusitalo, forskningsdirektör, Konkurrens- och konsumentverket

13.50–14.00 Paus

Genomförande av kärnverksamhet i samarbete

 • 14.00 Lagstiftning om horisontalt samarbete – Katariina Huikko, ledande jurist
 • 14.30 Studiodiskussion
 • 15.00 Seminariet avslutas

Anmälning och deltagande

 • Anmälningen stänger måndag 21.3 kl. 10.

 

Anmälning och deltagande

 • Anmälningen stängde måndag 21.3 kl. 10.
 • Vi beklagar att vi inte kan ta emot anmälningar i efterhand. 
 • Deltagarlänken skickades på tisdag 22.3 per e-post till dem som anmält sig.
 • Observera att tidtabellerna för programmet är preliminära och kan ändras något före seminariet.
 • Direktstreaming.

Presentationsmaterial

Presentationsmaterialet publiceras på den här sidan efter seminariet.

Seminariet spelas inte in.

 

Välkommen med!

 

Evenemanget riktar sig till upphandlande enheter som avses i upphandlingslagen. Rådgivningsenheten för offentlig upphandling har rätt att begränsa rätten att delta för anmälda som inte hör till målgruppen.

 

Frågor kring tillämpningen av upphandlingslagen och förfaranden vid offentlig upphandling

Vi betjänar upphandlande enhet i ärenden som gäller offentlig upphandling, speciellt rådgivning om lagstiftningen. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.

Läs mer om dessa teman