Vi söker en kunnig kollega

Rådgivningsenheten för offentlig upphandling söker en jurist

Ännu hinner du - vi vill ha din ansökan senast 20.1.2023.

Du som är jurist, kom och jobba med oss!

Din uppgift är att ge råd om lagstiftningen som gäller offentlig upphandling tillsammans med det sakkunniga teamet vid Rådgivningsenheten för offentlig upphandling. I arbetet kan också ingå andra uppgifter, såsom utbildning och utvecklingsuppgifter, beroende på din specialkompetens och arbetserfarenhet.

Neuvontayksikön tiimi hassuttelee. Joulukuu 2022
Skoj på rådgivningsenheten. December 2022.

Vi förutsätter

  • högre högskoleexamen i juridik (jur. kand./jur. mag.)
  • kännedom om offentlig upphandling

Som merit räknas

  • förmåga till teamarbete och god serviceattityd
  • ett aktivt, initiativtagande och analytiskt grepp
  • erfarenhet av konkurrensutsättning inom offentlig upphandling, avtalsrättsliga frågor och förvaltning inom den offentliga sektorn
  • goda kunskaper i svenska

Tvärsektoriellt arbete i en multiprofessionell miljö

Du blir delaktig i en unik arbetsmiljö i en expertorganisation med sektorsövergripande kompetens och en helhetssyn på kommunernas och de upphandlande enheternas verksamhet och verksamhetsförutsättningar.

Vi erbjuder fast anställning med konkurrenskraftiga anställningsförmåner. Våra moderna, rymliga och ljusa kontorslokaler finns i Kommunernas hus i Berghäll i Helsingfors. Distansarbete är en del av vår vardag.

Vi vill ha din ansökan med löneanspråk senast 20.1.2023. Skicka ansökan till registratur(at)kommunforbundet.fi. Skriv Jurist, Rådgivningsenheten för offentlig upphandling i e-postens rubrikfält.

Anställningen börjar enligt överenskommelse.

Närmare upplysningar

Läs mer om Rådgivningsenheten för offentlig upphandling på adressen www.upphandling.fi

Närmare upplysningar ger

  • ledande juristen Katariina Huikko, chef för rådgivningsenheten, tfn +358 50 566 4327,  20.12 kl. 9–14 och 2–4.1 kl. 9–12, 13.1 kl. 14.30–16.00 och 17.1 kl. 9–11.
  • direktören för juridiska ärenden Juha Myllymäki, tfn +358 50 408 4392, 23.12 kl. 9–12 och 30.12 kl. 9–12

Du kan också be dem ringa upp dig.

Deras e-postadress följer mallen fornamn.efternamn@kommunforbundet.fi

Läs om användningen av personuppgifter vid Kommunförbundet.

 

Rådgivningsenheten för offentlig upphandling upprätthålls av Arbets- och näringsministeriet och Kommunförbundet. Enheten erbjuder avgiftsfri rådgivning om upphandling i hela landet. Vi betjänar sådana upphandlande enheter som avses i upphandlingslagen, t.ex. aktörer inom kommuner, staten och församlingar.