Kom till vårt team!

Rådgivningsenheten för offentlig upphandling söker en jurist

Din uppgift är att ge råd om lagstiftningen som gäller offentlig upphandling tillsammans med det effektiva och sakkunniga teamet vid Rådgivningsenheten för offentlig upphandling. I arbetet kan också ingå andra uppgifter, såsom utbildning och utvecklingsuppgifter, beroende på din specialkompetens och arbetserfarenhet.

Kuvassa neuvontayksikön asiantuntijoita

Rådgivningsenhetens team på Kommunmarknaden hösten 2021. Specialsakkunnig Olli Jylhä saknas på bilden. 

 

Vi förutsätter

  • högre högskoleexamen i juridik
  • kännedom om offentlig upphandling

Som merit räknas

  • förmåga till teamarbete och god serviceattityd
  • ett aktivt, initiativtagande och analytiskt grepp
  • erfarenhet av konkurrensutsättning inom offentlig upphandling, avtalsrättsliga frågor och förvaltning inom den offentliga sektorn
  • förmåga att betjäna på svenska

Omfattande arbete på en multiprofessionell arbetsplats

Du blir delaktig i en unik arbetsmiljö i en expertorganisation med sektorsövergripande kompetens och en helhetssyn på kommunernas verksamhet och verksamhetsförutsättningar. Vi erbjuder fast anställning med konkurrenskraftiga anställningsförmåner. Våra moderna, rymliga och ljusa kontorslokaler finns i Kommunernas hus i Berghäll i Helsingfors.

Skicka din ansökan så fort som möjligt men senast 23.2.2022 till adressen registratur (at) kommunforbndet.fi. Ange som ämne för e-postmeddelandet: Jurist, Rådgivningsenheten för offentlig upphandling.

Vi inleder intervjuerna redan under ansökningstiden. 

Närmare upplysningar

Närmare upplysningar om tjänsten ges av chefen för Rådgivningsenheten för offentlig upphandling, ledande juristen Katariina Huikko (050 5664327, 17.2 kl. 15–16 och 21.2 kl. 10–11) och direktören för juridiska ärenden Juha Myllymäki, e-post: fornamn.efternamn@kommunforbundet.fi. Du kan också be dessa personer ringa dig i fråga om befattningen.

Information om användningen av personuppgifter: https://www.kommunforbundet.fi/kommunforbundet/webbkakor-och-dataskydd

 

Rådgivningsenheten för offentlig upphandling upprätthålls av Arbets- och näringsministeriet och Kommunförbundet. Enheten erbjuder avgiftsfri rådgivning om upphandling i hela landet. Rådgivningsenheten för offentlig upphandling betjänar sådana upphandlande enheter som avses i upphandlingslagen, t.ex. aktörer inom kommuner, staten och församlingar. 

Kommunförbundet är en tvåspråkig intresse-, service- och utvecklingsorganisation för kommunerna och städerna.