Rådgivningsenheten för offentlig upphandling utvecklar sin service

Välkommen att delta i den svenskspråkiga rådgivningskliniken!

Följande rådgivningsklinik går av stapeln fredagen 7.5.2021 klockan 9.00 - 10.00. Kliniken dras av jurist Jonna Törnroos och hon bistås av biträdande jurist Anna Hirvonen. Kliniken är den tredje i raden av rådgivningsenhetens 5 piloterande kliniker denna vår.

Var och för vem?

Kliniken ordnas på Teams. För att delta klicka på denna länk. Om du inte har Teams-programmet installerat kan du delta via din webbläsare.

Kliniken och länken är öppen för alla intresserade representanter för upphandlande enheter. Ingen förhandsanmälan behövs denna gång.

Om vad?

Under kliniken svarar Jonna på de upphandlingsfrågor som ställs av dem som deltar. Denna klinik begränsar sig inte till ett visst upphandlingstema, såsom de tidigare klinikerna har gjort. I stället är frågan fri - ja i alla fall näst intill.

Det finns två begränsningar:

  1. Frågan bör gälla den juridiska tolkningen av upphandlingslagen (1397/2016) och
  2. Frågan bör vara allmänt ställd. Vi kan inte ge konsultering eller bedömning i en enskild sak.

Hur ställa frågor?

Under kliniken kan deltagarna ställa frågor via Teams chat eller muntligen. Det går också att ställa frågor på förhand.

Förhandsfrågor kan du skicka per e-post före evenemanget på adressen: upphandling(at)kommunforbundet.fi. Anteckna i rubrikfältet ”Rådgivningsklinikfråga” så att vi lätt kan plocka ut alla era frågor.

Observera att alla svar ges muntligen på svenska. Frågor kan ställas på både svenska och finska.

Följande rådgivningskliniker

De övriga klinikerna våren 2021 ordnas på finska:

  • 28.5 kl. 9–10
  • 18.6 kl. 9–10

Pilotprojekt

Det är frågan om vårt pilotprojekt för att testa en ny serviceform i vår rådgivningsverksamhet. Om det i din upphandlingsvardag kommit upp frågor kring upphandlingsjuridiken, är du varmt välkommen att delta i klinikerna och i en gemensam utveckling av vår nya serviceform.

Observera att vi i varje klinik kan testa olika tillvägagångssätt. Följ alltså våra aktuella nyheter bland annat i fråga om anmälningar.​

Rådgivningskliniken är avsedd för representanter för offentliga upphandlande enheter. Rådgivningsenheten har rätt att avlägsna andra deltagare från evenemanget.

 

Frågor kring tillämpningen av upphandlingslagen och förfaranden vid offentlig upphandling

 

Vi betjänar upphandlande enhet i ärenden som gäller offentlig upphandling, speciellt rådgivning om lagstiftningen. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.