Rådgivningsenheten för offentlig upphandling utvecklar

Temat för rådgivningskliniken i april är ändringssökande – dags att anmäla sig!

Temat för följande rådgivningsklinik 23.4.2021 gäller ändringssökande inom upphandling. I kliniken går man igenom vanliga frågor som gäller ändringssökande och deltagarnas frågor kring temat.

En presentation av ämnet hålls av juristen Sanna-Mari Suojanen och upphandlingssakkunnig Olli Jylhä.

Tapahtuman logo

Anmäl dig till kliniken på förhand

Anmäl dig till fredagens klinik via denna länk (webropol.com) senast 22.4.2021 kl.10.

Vi kan tyvärr inte beakta försenade anmälningar.

Frågor via klinikens chatt eller på förhand via vår e-postservice

Kliniken ordnas som ett Teams-live-evenemang. Därför kan de deltagande under klinikens gång endast ställa frågor i textform, via klinikens chatt.

Förhandsfrågor kring temana kan du skicka per e-post före evenemanget på adressen: upphandling(at)kommunforbundet.fi. Anteckna i rubrikfältet ”Rådgivningsklinikfråga” så att vi lätt kan plocka ut alla era frågor.

Evenemanget är på finska, men det går bra att skicka in eller ställa frågor på svenska.

Observera att frågorna inte nödvändigtvis besvaras personligen utan som en del av rådgivningskliniken. Vi behandlar de frågor som kommit in inom ramen för klinikens tema och tidtabell.

När, var, hur?

  • Fredag 23.4. kl. 9-10. Sändningen börjar ca kl. 9.00. Logga in i god tid!
  • En deltagarlänk skickas till de anmälda via e-post ett par dagar före evenemanget.
  • Rådgivningskliniken är avsedd för representanter för offentliga upphandlande enheter. Rådgivningsenheten har rätt att avlägsna andra deltagare från evenemanget.

Vad går kliniken ut på?

Det är frågan om vårt pilotprojekt för att testa en ny serviceform i vår rådgivningsverksamhet. Om det i din upphandlingsvardag kommit upp frågor kring temat, är du varmt välkommen att delta i klinikerna och i en gemensam utveckling av vår nya serviceform.

Följande rådgivningskliniker

De övriga klinikerna våren 2021 ordnas:

  • 7.5 kl. 9–10 (på svenska)
  • 28.5 kl. 9–10
  • 18.6 kl. 9–10

Mera information om klinikernas program och hur de går till meddelas när evenemanget närmar sig.

 

Observera att vi i varje klinik kan testa olika tillvägagångssätt. Följ alltså våra aktuella nyheter bland annat i fråga om anmälningar.​

 

Frågor kring tillämpningen av upphandlingslagen och förfaranden vid offentlig upphandling

 

Vi betjänar upphandlande enhet i ärenden som gäller offentlig upphandling, speciellt rådgivning om lagstiftningen. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.