Rådgivningsenheten för offentlig upphandling söker en jurist

Din uppgift är att ge råd om lagstiftningen som gäller offentlig upphandling tillsammans med det effektiva och sakkunniga teamet vid Rådgivningsenheten för offentlig upphandling. I arbetet kan också ingå andra uppgifter, såsom utbildning och utvecklingsuppgifter beroende på din specialkompetens och arbetserfarenhet.

Rådgivningsenheten för offentlig upphandling på hösten 2019. 

Vi förutsätter att du har

  • högre högskoleexamen i juridik
  • kännedom om offentlig upphandling

Som merit räknas

  • förmåga till teamarbete och god serviceattityd
  • ett aktivt, initiativtagande och analytiskt grepp
  • erfarenhet av konkurrensutsättning inom offentlig upphandling, avtalsrättsliga frågor och förvaltning inom den offentliga sektorn
  • förmåga att betjäna på svenska

Du blir delaktig i en unik arbetsmiljö i en expertorganisation med sektorsövergripande kompetens och en helhetssyn på kommunernas verksamhet och verksamhetsförutsättningar. Vi erbjuder fast anställning med konkurrenskraftiga anställningsförmåner. Våra moderna, rymliga och ljusa kontorslokaler finns i Kommunernas hus i Berghäll i Helsingfors.

Närmare upplysningar

Närmare upplysningar om tjänsten ges av chefen för rådgivningsenheten för offentlig upphandling, ledande juristen Katariina Huikko och direktören för juridiska ärenden Juha Myllymäki, e-post fornamn.efternamn@kommunforbundet.fi. Du kan också be dessa personer ringa dig i fråga om befattningen.

Vi vill ha din ansökan med löneanspråk senast 9.5.2021. Skicka ansökan per e-post till registratur@kommunforbundet.fi. Skriv Jurist, Rådgivningsenheten för offentlig upphandling i rubrikfältet.

Mer information om användningen av personuppgifter https://www.kommunforbundet.fi/kommunforbundet/webbkakor-och-dataskydd

 

Rådgivningsenheten för offentlig upphandling upprätthålls av Arbets- och näringsministeriet och Kommunförbundet. Enheten erbjuder avgiftsfri rådgivning om upphandling i hela landet. Rådgivningsenheten för offentlig upphandling betjänar sådana upphandlande enheter som avses i upphandlingslagen, t.ex. aktörer inom kommuner, staten och församlingar. Vi hör till Kommunförbundets organisation.

Kommunförbundet är kommunernas och städernas tvåspråkiga intresse-, service- och utvecklingsorganisation.