Rådgivningsenheten för offentlig upphandling utvecklar 

Kom och testa rådgivningskliniken!

Under 2021 utvecklar vi vår rådgivningsverksamhet och pilottestar nya typer av servicepraxis inom rådgivningen. Som en del av utvecklingsarbetet kommer vi att testa en ny form av klinikliknande service för upphandlande enheter. Vid varje rådgivningsklinik behandlar sakkunniga från Rådgivningsenheten för offentlig upphandling sådana teman kring offentlig upphandling som vi har fått många frågor om.

Den första kliniken ordnas 19.3.2021 kl. 9–10. Du kan delta via denna länk (Teams). Deltagandet förutsätter inte att man anmäler sig på förhand den här gången. Rådgivningskliniken går på finska.

Temat för den första kliniken är upphandlingstyper, CPV-koderna och lite Hilma

Klinikens tema är valet av rätt typ av upphandling och CPV-kod. Dessutom demonstrerar vi kort användningen av annonssystemet för upphandlingar. För presentationen ansvarar upphandlingsexperten Olli Jylhä, och bakgrundsstöd ges av juristen Sanna-Mari Suojanen.

Frågor via klinikens chatt eller på förhand via vår e-postservice

Kliniken ordnas som ett Teams-live-evenemang. Därför kan den som deltar endast ställa frågor i textform, via klinikens chatt. Förhandsfrågor kring temana kan du skicka per e-post före evenemanget på adressen: upphandling(at)kommunforbundet.fi. Anteckna i rubrikfältet ”Rådgivningsklinikfråga” så att vi lätt kan plocka ut alla era frågor.

Observera att frågorna inte nödvändigtvis besvaras personligen utan som en del av rådgivningskliniken. Vi behandlar de frågor som kommit in inom ramen för klinikens tema och tidtabell.

Alltså när, var, hur?

  • Fredag 19.3 kl. 9–10. Sändningen börjar ca 8.55. Logga in i god tid!
  • Här kommer du med på evenemanget. (Teams)
  • Rådgivningskliniken är avsedd för representanter för offentliga upphandlande enheter. Rådgivningsenheten har rätt att avlägsna andra deltagare från evenemanget.

Alltså vilken sorts klinik?

Det är frågan om vårt första pilotprojekt för att testa en ny serviceform i vår rådgivningsverksamhet. Om det i din upphandlingsvardag kommit upp frågor som rör temat, är du varmt välkommen att delta i klinikerna och i en gemensam utveckling av vår nya serviceform.

Följande rådgivningskliniker

De övriga klinikerna våren 2021 ordnas:

  • 23.4 kl. 9–10
  • 7.5 kl. 9–10 (på svenska)
  • 28.5 kl. 9–10
  • 18.6 kl. 9–10

Mera information om klinikernas program och hur de går till meddelas när evenemanget närmar sig.

Observera att vi i varje klinik kan testa olika tillvägagångssätt. Följ alltså våra aktuella nyheter bland annat i fråga om anmälningar.

 

Frågor kring tillämpningen av upphandlingslagen och förfaranden vid offentlig upphandling

 

Vi betjänar upphandlande enhet i ärenden som gäller offentlig upphandling, speciellt rådgivning om lagstiftningen. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.