Personalnyheter från Rådgivningsenheten för offentlig upphandling

Juristen Vaula Mäkinen till er tjänst

Jag är Vaula Mäkinen och började som jurist vid Rådgivningsenheten för offentlig upphandling i juli 2021.

Kuvassa Vaula Mäkinen

 

Jag övergick till rådgivningsenheten från en tjänst vid Ramboll Finland Oy, där jag arbetade som företagsjurist. Dessförinnan arbetade jag med motsvarande uppgifter också vid ett annat stort finländskt företag inom byggbranschen. Följaktligen har frågor om kontrakt och offentlig upphandling blivit bekanta, och framför allt har jag fått erfarenhet av kluriga frågor som gäller offentlig upphandling i samband med byggande.

Det är fantastiskt att få vara med i det kunniga och glada teamet vid rådgivningsenheten. Jag ser redan fram emot att verkligen kunna dyka djupt in i de offentliga upphandlingarnas mångsidiga och intressanta värld.

Jag betjänar er upphandlande enheter per telefon och via rådgivningsenhetens e-postservice (upphandling[at]kommunforbundet.fi). Tag kontakt!

 

Läs mer

Specialsakkunnigen Niina Ruuskanen till er tjänst
Nyhet 26.8.2021

Vaula Mäkinen

Jurist
Juridiska enheten, Rådgivningsenheten för offentlig upphandling
+358 9 771 3406, +358 50 340 6565
Ansvarsområden
  • Rådgivning om lagstiftning som gäller upphandling, upphandlingsförfarandet och upphandlingskontrakt samt övriga sakkunniguppgifter för Rådgivningsenheten för offentlig upphandling såsom arbete i arbetsgrupper och samarbete med intressentgrupper.
Servicepost
Ansvarsområden

Frågor kring tillämpningen av upphandlingslagen och förfaranden vid offentlig upphandling

Vi betjänar upphandlande enhet i ärenden som gäller offentlig upphandling, speciellt rådgivning om lagstiftningen. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.