Upphandlingsannonser

HILMAs tekniska stöd har överförts till Palkeet

Den nationella kanalen för upphandlingsannonser HILMA har fått en ny tjänsteproducent för tekniskt stöd. Tidigare gavs stöd och rådgivning i anslutning till upphandlingsannonserna av Edita. Nu ges tjänsterna istället gratis av Servicecentret för statens ekonomi och personalförvaltning (Palkeet). 

Frågor som gäller annonsering om upphandlingar och användning av HILMA sköts i första hand per e-post. Service per telefon fås under en längre tid än tidigare, vardagar kl. 8.00–16.15.

Palkeet hjälper i fortsättningen till med tekniska frågor kring upphandlingsannonser och andra frågor av teknisk natur. I frågor som gäller upphandlingsannonsernas juridik eller lagtolkning betjänar rådgivningsenheten för offentlig upphandling på samma sätt som tidigare.

Kontaktuppgifter till Palkeet

E-post: hankintailmoitukset@palkeet.fi.

Telefon: 029 55 636 30 (jour vardagar kl. 8.00–16.15)
 

Läs mer

HILMA: Info och instruktionen (på finska)