Kommunikationsnyheter

Den visuella profilen för rådgivningsenheten för offentlig upphandling förnyas

JHNY-logo

Rådgivningsenheten för offentlig upphandling förnyar sin visuella profil. Den nya profilen tas i bruk stegvis under hösten 2020. Den syns både på webbplatsen upphandling.fi och på rådgivningsenhetens andra kanaler, såsom i sändningarna Case-onsdag, Soundcloud och Twitter.

Den nya profilen avspeglar rådgivningsenhetens allt mångsidigare verksamhet, expertis och interaktion – och glimten i våra ögon.

Logon blev tydligare men är fortfarande bekant

I och med att profilen förnyas blir också den korta formen av rådgivningsenhetens finska namn, JHNY, en del av enhetens logo. Förkortningen används redan flitigt av kunder och är en förkortning av det officiella namnet Julkisten hankintojen neuvontayksikkö (Rådgivningsenheten för offentlig upphandling). Utifrån vårt samarbete har också svenskspråkiga upphandlande enheter gått in för att använda förkortningen JNHY.

Den tidigare symbolen som påminner om en varukorg togs i bruk under de första åren av rådgivningsenhetens verksamhet. Någon tyckte vid ett tillfälle att den påminde om en ”misslyckad emoji”. Den tanken och det element av humor som också finns i rådgivningsenhetens verksamhet kan man hitta också i vår nya logo. I övrigt återspeglar den nya symbolen interaktion, smidighet och flexibilitet, utan att förglömma den ram som upphandlingslagen utgör. Alla dessa egenskaper behövs både i vardagen i de upphandlande enheterna och i rådgivningsenhetens arbete.
 

Elementen i vår nya symbol kommer i fortsättningen att synas också självständigt i JHNY:s material.

Färgerna återspeglar den breda omfattningen

Rådgivningsenhetens huvudsakliga färg är i fortsättningen mörk violett. Dessutom används också många andra färger, såsom glödande orange och halmgult, två olika nyanser av grönt samt rosa och purpur. Dessa olika färger och kombinationer av dem syns mångsidigt i JHNY:s material och i olika kanaler. Den breda paletten beskriver det mångsidiga fältet för offentlig upphandling.

Samarbetspartner

Fonten som används i rådgivningsenhetens material kallas Trio Grotesk. Den har planerats och utarbetats av det finsk-tyska småföretaget Schick Toikka. Vi är glada över att vi under svåra coronatider kunde använda oss av småföretag som en del av vår profil.

Rådgivningsenhetens visuella profil planerades av Miltton Creative Helsinki tillsammans med rådgivningsenheten.

 

Frågor kring tillämpningen av upphandlingslagen och förfaranden vid offentlig upphandling

 

Vi betjänar upphandlande enhet i ärenden som gäller offentlig upphandling, speciellt rådgivning om lagstiftningen. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.