Hoppa till huvudinnehåll

Case-onsdagen 26.2.2020

Välkommen till den första case-onsdagen 2020. Temat kommer att vara anbudsgivarens möjlighet att utnyttja ett annat företags resurser och rättspraxis gällande grupperingar och underleverantörer. Sakkunniga vid Rådgivningsenheten för offentlig upphandling presenterar frågorna. Evenemanget varar cirka två timmar. 

Den avgiftsfria webcasten är avsedd för upphandlande enheter enligt upphandlingslagen och deltagandet förutsätter förhandsanmälning.  

Tidpunkt

onsdag 26.2.2020 kl. 13–15 ungefär

Frågor som behandlas

  • möjligheten att utnyttja ett annat företags resurser
  • rättspraxis kring grupperingar
  • rättspraxis kring underleverantörer

Anmälan

Anmälning stängt.

Deltagande

Efter att anmälningstiden löpt ut skickas länken som behövs för att delta till de anmälda. Du kan testa på förhand hur webcasten fungerar på din egen dator vid den tidpunkt som anges i välkomstmeddelandet.

Material

Case-onsdagarna spelas inte in men presentationsmaterialet som används under sändningen publiceras på denna webbsida samma vecka. 

 

****

Rådgivningsenheten för offentlig upphandling har rätt att begränsa rätten att delta för anmälda som inte hör till målgruppen.