Hoppa till huvudinnehåll

Upphandlingsrådgivningens seminarium 27.3.2019: Hur undvika fallgroparna i upphandlingsprocessen?

Rådgivningsenheten för offentlig upphandling ordnar 27.3.2019 kl. 9.30–16.00 ett avgiftsfritt seminarium (på finska) med temat marknadsdomstolens rättspraxis vid fel som upphandlande enheter gjort sig skyldiga till. Seminariet vänder sig till representanter för upphandlande enheter och hålls i Kommunernas hus i Helsingfors.

Temat baserar sig på rådgivningsenhetens utredning om marknadsdomstolens rättsfall. Utredningen blir klar under 2019, och är en fortsättning på rådgivningsenhetens utredning 2011 som behandlade fall enligt 2007 års upphandlingslag. Nu granskas rättsfall som gäller 2017 års upphandlingslag.

Program

Under seminariet behandlas ur upphandlingslagstiftningens synvinkel sådana centrala risker som identifierats på basis av rättsfall. Utöver sakkunniga från rådgivningsenheten för offentlig upphandling medverkar också gästföreläsare.

Dagen inleds med morgonkaffe, och på programmet som vanligt lunch (på egen bekostnad) och eftermiddagskaffe. Ett detaljerat program med namnen på föreläsarna publiceras senare på de finskspråkiga sidorna.

Under dagen kommer nu för första gången vinnaren och finalisterna i tävlingen Årets skickligaste upphandling att offentliggöras och prisbelönas. Trumvirvlar och tips på lyckade upphandlingsprocesser utlovas!

Anmäl dig senast måndagen den 18 mars 2019

Du kan delta i seminariet antingen i Kommunernas hus eller på distans. Anmäl dig senast måndag 18.3 via webbformuläret »