Hoppa till huvudinnehåll

Samarbetsforumet för offentlig upphandling utarbetar en nationell upphandlingsstrategi

I Finland har det inrättats ett omfattande samarbetsforum för offentlig upphandling. Samarbetsforumet för offentlig upphandling grundades i samarbete mellan Finansministeriet och Kommunförbundet. Forumet lanserades den 9 maj 2019 i Helsingfors och arbetet inleds på hösten.

Forumet för samman landets upphandlande enheter från staten, kommunerna och andra organisationer och dess syfte är att främja diskussionen om offentlig upphandling och ömsesidigt lärande.

Samarbetsforumets första uppgift är att utarbeta en gemensam strategi för offentlig upphandling för hela landet. Upphandlingsstrategin är den första som utarbetas i den här formen. Strategin bereds i samarbete mellan direktörer inom staten och kommunsektorn samt olika intressentgrupper, och dess syfte är att dra upp de viktigaste riktlinjerna för upphandlingen med tanke på hela landet. Efter detta kan olika organisationer implementera riktlinjerna i sin egen verksamhet.

Läs mer

Nyhet från Finansministeriet, med en länk till en inspelning av tillställningen.
Öppnandet av tillställningen börjar vid 27.55.

Kommunförbundets pressmeddelande.

Närmare upplysningar:

Katariina Huikko, ledande jurist, Kommunförbundet