Hoppa till huvudinnehåll

Kommissionens vägledning om innovationsupphandling nu på svenska

Europeiska kommissionens vägledning om innovationsupphandling finns nu på svenska. Publikationen behandlar följande

  • vad är innovationsupphandling?
  • varför är den viktig?
  • vad krävs för en sådan upphandling?

Publikationen går närmare in på följande

  • hur kan man öka innovationerna vid upphandling?
  • hur kan innovatörer lockas att delta i upphandlingen?
  • vilka olika slags verktyg finns att tillgå?
  • vilka upphandlingsförfaranden stöder innovationsupphandling?

Se t.ex. kapitlen 4.1.1 Behovsbedömning och 4.1.2 Preliminära marknadsundersökningar.

Vägledningen publicerades 15.5.2018 på engelska. Nu finns den översatt till flera språk, bl.a. finska.

Kommissionens tillkännagivande Vägledning om innovationsupphandling