Hoppa till huvudinnehåll

Eafip erbjuder stöd för innovativa upphandlingar – ansök nu

Kommissionens Eafip-initiativ (European Assistance for Innovation Procurement) tar emot ansökningar om avgiftsfritt stöd för att förverkliga innovativa upphandlingar. Med innovativa upphandlingar avses både innovativa offentliga upphandlingar (PPI, Public Procurement of Innovative Solutions) och förkommersiella upphandlingar (PCP, Pre-Commercial Procurement).

År 2019 erbjuder Eafip avgiftsfritt stöd i synnerhet för innovationer som baserar sig på ICT-lösningar, såsom lösningar i anslutning till blockkedjor, artificiell intelligens, cybersäkerhet, virtuell verklighet eller förstärkt verklighet eller så kallad ”big data”. Det avgiftsfria expertstöd som ges gäller för förberedande och genomförande av innovativa upphandlingar.

Ansökningen är öppen för alla medlemsstaters upphandlande enheter och stöd beviljas minst tre innovativa upphandlingar inom EU-området. Ansökningarna bedöms utgående från kriterier som slagits fast på förhand. Den första ansökningsperioden går ut den 15 maj 2019.

Kommissionens Eafip-initiativ främjar genomförandet av innovativa offentliga upphandlingar inom EU-området bland annat genom att erbjuda expertstöd och utbildningar för de organisationer som gör offentliga upphandlingar i medlemsstaterna. 

Mer information om beviljande av stöd och ansökningsformuläret finns på adressen https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EAFIP2019.

Mer information finns också på EAFIP:s webbplats.