Hoppa till huvudinnehåll

Case-onsdag 13.3.2019 om byggupphandling

Temat för årets första Case-onsdag är marknadsdomstolens avgöranden om byggupphandlingar. Rättsfallen presenteras av Päivi Kynkäänniemi, jurist och  Olli Jylhä, sakkunnig i upphandlingsfrågor vid Rådgivningsenheten för offentlig upphandling.

Case-onsdagen går på finska, den är avgiftsfri och sänds på webben 13.3 kl. 13. Sändningen pågår cirka 1,5 timmar.

Webcasten är avsedd endast för upphandlande enheter enligt upphandlingslagen och deltagandet förutsätter anmälning. 

Länken som behövs för deltagandet sänder vi till de anmälda efter anmälningstidens slut. Du kan testa hur webcasten fungerar på din egen PC vid den tidpunkt som anges på välkomstmeddelandet. Rådgivningsenheten för offentlig upphandling har rätt att begränsa rätten att delta för anmälda som inte hör till målgruppen.