Hoppa till huvudinnehåll

Anmäl dig till THL:s kurser om tillhandahållande och upphandling av tjänster för personer med funktionsnedsättning

Institutet för hälsa och välfärd (THL) kommer från och med mars att runt om i landet samordna kurser om tillhandahållande och upphandling av tjänster för personer med funktionsnedsättning. De kursinslag som gäller upphandling hålls av sakkunniga från Rådgivningsenheten för offentlig upphandling.

Syftet med kurserna är att stödja kommunernas kunnande inom tillhandahållande och upphandling av tjänster för personer med funktionsnedsättning samt stärka förtroendet för tillhandahållandet av dessa tjänster. Avsikten är att ge de upphandlande enheterna konkreta råd och lösningar för tillhandahållandet och konkurrensutsättningen av tjänster för personer med funktionsnedsättning. Dessa tjänster ska ordnas så att de motsvarar klienternas individuella behov och också klienternas delaktighet ska beaktas.

Genom dessa kurser syftar man till att bemöta den kritik som olika organisationer för personer med funktionsnedsättning framfört i medborgarinititativet Ingen marknadsvara!, ett initiativ som är under behandling i riksdagen.

Kursernas innehåll

Under utbildningsdagen behandlas frågor som gäller konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, tillhandahållande av tjänster för dessa personer och hur upphandlingslagen ska tillämpas på dessa tjänster.

Kursdatum och kursorter

Kurserna ordnas på sex orter enligt följande:

  • Helsingfors onsdag 6.3.2019 – anmälan pågår
  • Joensuu onsdag 13.3.2019 – anmälan pågår
  • Uleåborg  tisdag 2.4 2019 – anmälan pågår
  • Tammerfors tisdag 24.9.2019
  • Rovaniemi tisdag 1.10.2019
  • Åbo tisdag 8.10.2019 (tvåspråkigt evenemang).

Kurserna är avgiftsfria. Deltagarna bjuds på lunch.

I alla kurser utom den som ordnas i Helsingfors kan man också delta på distans. Även distansdeltagande kräver en anmälan.

Anmäl dig på THL:s webbplats

Närmare information om kurserna och anmälningslänken finns på THL:s webbplats.

Kurserna ordnas på uppdrag av Social- och hälsovårdsministeriet. I projektet deltar utöver THL även Arbetsministeriet, Finansministeriet, Finlands Kommunförbund, Valvira och regionförvaltningsverken samt representanter för olika organisationer för personer med funktionsnedsättning.