Hoppa till huvudinnehåll

Kommentera EU-vägledningen för socialt ansvarsfull offentlig upphandling

Europeiska kommissionen utarbetar en vägledning om beaktandet av sociala aspekter vid upphandling och ber om kommentarer på vägledningens innehåll och struktur. Kommentarer kan skickas av alla som deltar i förfaranden och åtgärder inom socialt ansvarsfull offentlig upphandling.

Kommissionens enkät är öppen till och med 1.3.2018 på adressen https://ec.europa.eu/info/consultations/commission-guide-socially-responsible-public-procurement_sv

Längst ner på sidan finns en länk till enkätformuläret. På sidan finns också mer information om beredningen av vägledningen.