Hoppa till huvudinnehåll
Programmet är ute

Aktuellt om offentlig upphandling på Kommunmarknaden 12–13.9.2018

Kommunmarknaden.

Rådgivningsenheten för offentlig upphandling gör sitt traditionella nedslag på Kommunmarkanden även i år. Rådgivningsenhetens jurister och sakkunniga i upphandling berättar vid sina miniseminarier om aktuella frågor inom offentlig upphandling under båda marknadsdagarna 12 och 13.9 kl.12–13. Miniseminarierna arrangeras precis som tidigare i konferensrum B 3.6 på tredje våningen i Kommunernas hus.

Programmet är det samma bägge dagarna.

  • Hankintojen ajankohtaistuulet (Aktuellt om upphandling) – Katarina Huikko, ledande jurist
  • Liikennepalvelulaki, mitä ihmettä? (Transportservicelagen, vad innebär den?) – Olli Jylhä, sakkunnig i upphandlingsfrågor
  • Parit hyvät keissit (Ett par bra case) – Sanna-Mari Suojanen, biträdande jurist
  • Ajankohtaista KEINOsta (Aktuellt om KEINO) – Keino-medarbetare

Kom och träffa rådgivningsenhetens sakkunniga

De sakkunniga vid rådgivningsenheten för offentlig upphandling kan åter träffas under Kommunmarknaden i Kommunernas hus för dig som önskar personlig rådgivning. Under ett kort möte kan man ta upp ett kvistigt fall eller tillämpningen av upphandlingslagen.

Du kan begära möte (5–10 minuter) genom att skicka ett meddelande i förväg till rådgivningsenhetens e-post upphandling@kommunforbundet.fi. Berätta kort vad saken gäller och om du önskar en tid på onsdag eller torsdag. Du får bekräftelse på den bokade tiden per e-post.

Registrera dig avgiftsfritt som besökare

Det lönar sig att förhandsanmäla sig till Kommunmarknaden på evenemangets webbplats  kommunmarknaden.fi. Inträdet och det program som ordnas under Kommunmarknadens öppettider är avgiftsfritt.

Det går snabbare att komma in till Kommunmarknaden om du skrivit ut ditt namnkort på förhand.

Presentationsmaterial

Miniseminariets diaserier publiceras på webbplatsen Upphandling.fi efter Kommunmarknaden.