Hoppa till huvudinnehåll

Upphandlingsanvisningar för grönt offentligt byggande

Byggprojektets livscykel ur handboken Vihreä julkinen rakentaminen

Miljöministeriet har gett ut två finskspråkiga publikationer med upphandlingsanvisningar för grönt och koldioxidsnålt offentligt byggande.

En ny grön upphandlingshandbok

Handboken Vihreä julkinen rakentaminen ger upplysningar om hur upphandling av offentligt byggande görs på ett miljömässigt hållbart sätt.

Med hjälp av offentlig upphandling är det möjligt att genomföra effektiva byggprojekt som dessutom är miljövänliga. Upphandlingslagen gör det möjligt att använda miljövänliga kriterier såväl i beskrivningen som i valet av föremålet för upphandlingen.

Handboken betonar att det viktiga i grönt offentligt byggande är livscykeltänkandet där miljöhänsyn ingår redan i beredningen av upphandlingen. Grönt offentligt byggande behöver enligt handboken inte bli dyrare än vanligt byggande, men visar att upphandlarens ansvarsfullhet går längre än lagens minimikrav förutsätter.

Kriterier för upphandling av koldioxidsnålt byggande

Miljöministeriets andra handbok Vähähiilisen rakentamisen hankintakriteerit presenterar kriterier med hjälp av vilka miljöbelastningen kan minskas i byggprojekt som genomförs med offentliga medel och som omfattas av upphandlingslagen. Också i den här publikationen betonas livscykeltänkandet.

Handbokens kriterier kompletteras av detaljerade,  standardiserade anvisningar som hjälper byggprojektets professionella miljöbedömare att göra jämförbara beräkningar över projektets miljökonsekvenser.

Länkarna till handböckerna finns till höger på denna sida.

Kommunbesöken om smart offentligt byggande inleds i oktober

Miljöministeriet, Kommunförbundet, RAKLI och Rakennustieto inleder sin rundresa om smart offentligt byggande i oktober. Evenemangen är gratis och de riktar sig till bl.a. upphandlande enheter.