Läs Kommunförbundets cirkulär

Transportservicelagen påverkar också upphandlingen

Lagen om transportservice (320/2017) träder i kraft stegvis fr.o.m. 1.10.2017. Ändringarna gäller lagstadgade persontransporter (skolskjutsar, transporter enligt handikappservicelagen och transporter enligt socialvårdslagen) samt övriga transporter. Inom offentlig upphandling påverkar lagändringen bland annat planeringen av upphandlingen, definieringen av innehållet, upphandlingsförfarandet och avtalsperioden.

Kommunförbundet har i sitt cirkulär 18/2017 sammanställt viktiga frågor att beakta kring detta. Det är värt att redan nu notera ikraftträdandet av den nya lagen i de kontrakt som ska konkurrensutsättas så att ändringarna inte orsakar kontraktsändringar som skulle innebära väsentliga ändringar enligt 136 § i upphandlingslagen. Det kan vara en god idé att beakta lagändringen under avtalsperioden till exempel i form av optioner.

Läs mer

Mer på webben

Katariina Huikko

Förnamn
Katariina
Efternamn
Huikko
ledande jurist

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2135
Mobiltelefon
+358 50 566 4327
Ansvarsområden
  • offentlig upphandling
  • kommunerna och marknaden
  • EU:s statliga stöd
  • SGEI
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Juridiska enheten
Team
Rådgivningsenheten för offentlig upphandling
Juridiska enhetens förvaltningsjurister; Kommunförbundets jurister; Rådgivningsenheten för offentlig upphandling