Hoppa till huvudinnehåll
Läs Kommunförbundets cirkulär

Transportservicelagen påverkar också upphandlingen

Lagen om transportservice (320/2017) träder i kraft stegvis fr.o.m. 1.10.2017. Ändringarna gäller lagstadgade persontransporter (skolskjutsar, transporter enligt handikappservicelagen och transporter enligt socialvårdslagen) samt övriga transporter. Inom offentlig upphandling påverkar lagändringen bland annat planeringen av upphandlingen, definieringen av innehållet, upphandlingsförfarandet och avtalsperioden.

Kommunförbundet har i sitt cirkulär 18/2017 sammanställt viktiga frågor att beakta kring detta. Det är värt att redan nu notera ikraftträdandet av den nya lagen i de kontrakt som ska konkurrensutsättas så att ändringarna inte orsakar kontraktsändringar som skulle innebära väsentliga ändringar enligt 136 § i upphandlingslagen. Det kan vara en god idé att beakta lagändringen under avtalsperioden till exempel i form av optioner.

Läs mer

Mer på webben