Hoppa till huvudinnehåll

Personalomställningar på rådgivningsenheten

 

Olli Jylhä

Den 7 september tillträdde den nya sakkunniga i upphandlingsfrågor GRM Olli Jylhä i rådgivningsenheten för offentlig upphandling. Jylhä har lång erfarenhet av offentlig upphandling och han kom till rådgivningsenheten från Lahtis stads upphandling.

Rådgivningsenhetens upphandlingsexpert Marko Rossi har i augusti bytt arbetsgivare.

Rådgivningsenhetens webbinformatör Stiina Torkkel är arbetsledig från och med 1.9.2017 FM Heidi Partanen fungerar som hennes vikarie till slutet av mars 2019. Partanen ansvarar för webbplatsen Upphandling.fi och för nyhetsbrevet Upphandlingsinfo. Partanen fungerade som Torkkels vikarie i rådgivningsenheten också åren 2014 och 2015.