Seminariematerialet publicerat

Kommunmarknaden avklarad

Jonna Törnroos, Katariina Huikko och Olli Jylhä

Rådgivningsenheten för offentlig upphandling medverkade igen aktivt på Kommunmarknaden onsdag 13 och torsdag 14 september 2017. Temat för rådgivningsenhetens miniseminarium var aktuella frågor inom offentlig upphandling.

På onsdagen inledde ledande juristen Katariina Huikko med en aktuell översikt över upphandlingsfrågor. Juristen Jonna Törnroos talade om närproducerad mat och den lokala dimensionen i offentlig upphandling, medan Olli Jylhä, ny sakkunnig, presenterade senaste rättspraxis. Avslutningsvis höll ledande juristen Leena Hoppu-Mäenpää från Kommunförbundet ett anförande om upphandlingskontrakt i samband med vårdreformen.

På torsdagen var miniseminariets innehåll annars detsamma, men det sista anförandet hölls av Kommunförbundets jurist Ida Sulin. Temat för Sulins anförande var beaktande av dataskyddsförordningen vid upphandling.

Evenemanget hölls på finska. Programmet och presentationsmaterialet finns i pdf-format här.

 

Frågor kring tillämpningen av upphandlingslagen och förfaranden vid offentlig upphandling

 

Vi betjänar upphandlande enhet i ärenden som gäller offentlig upphandling, speciellt rådgivning om lagstiftningen. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.