Hoppa till huvudinnehåll

Biträdande jurist till din tjänst

Sanna-Mari Suojanen

Serviceposten vid rådgivningsenheten för offentlig upphandling har av olika orsaker varit exceptionellt överbelastad denna höst. Nu har vi fått en biträdande jurist till vår hjälp, rättsnotarie Sanna-Mari Suojanen (bilden).

Suojanen började på rådgivningsenheten den 13 oktober och hon har ett tidsbundet avtal.

Suojanen studerar magisterprogrammet vid juridiska fakulteten på Turun yliopisto och skriver en pro gradu om rättsfrågor i offentliga upphandlingar.