Hoppa till huvudinnehåll

Årsstatistiken för upphandling 2016 publicerad

Arbets- och näringsministeriet har publicerat centrala statistiska uppgifter om upphandlingsannonser som publicerats i HILMA år 2016. År 2016 publicerades 17 314 annonser, varav drygt hälften var nationella upphandlingsannonser. Värdet på de upphandlingar som gjordes på basis av nationella upphandlingsannonser, EU-annonser i efterhand och EU-annonser i efterhand inom försörjningssektorerna var över 15 miljarder euro.

Kommunerna, samkommunerna och övriga regionala myndigheter utgjorde den största gruppen bland de upphandlande enheterna.  De publicerade 9 364 upphandlingsannonser. Dessa myndigheter var den största gruppen av upphandlande enheter också beräknat i euro.

Bland upphandlingstyper gjordes år 2016 mest tjänsteupphandlingar. Antalen upphandlingsannonser om byggentreprenader och varuupphandlingar var nära varandra, men värdet på byggentreprenaderna var ungefär dubbelt så mycket som på varuupphandlingarna. Statistiken per upphandlingstyp omfattar inte uppgifter som publicerats i en annons om direktupphandling.

Jämfört med år 2015 minskade det totala antalet upphandlingsannonser med 600, och värdet på de upphandlingar som gjordes på basis av nationella upphandlingsannonser, EU-annonser i efterhand och EU-annonser i efterhand inom försörjningssektorerna minskade med 2 miljarder euro.

Läs mer

Mer på webben

På Rådgivningsenhetens webbplats