Finskspråkigt seminarium

Välkomna till vårt seminarium om den nya upphandlingslagen!

Rådgivningsenheten för offentlig upphandling ordnar ett seminarium om den nya upphandlingslagen tisdagen den 24 januari 2017  klockan 9-16 på Kommunernas hus i Helsingfors. Under seminariet behandlas det centrala innehållet i den nya upphandlingslagen. Utöver sakkunniga vid rådgivningsenheten uppträder gästande stjärnor, bland annat från arbets- och näringsministeriet på seminariet. Det går också att delta på distans.

Seminariet vänder sig till upphandlande enheter och det är avgiftsfritt för deltagarna.

Ett mer detaljerat program publiceras i före seminariet.  

Anmälan till seminariet och webbinariet

Det går också att delta på distans. Webbinariedeltagarna får en länk för deltagande närmare tidpunkten för evenemanget. Anmälningar tas emot från den 9 januari 2017.

Servicepost
Ansvarsområden

Frågor kring tillämpningen av upphandlingslagen och förfaranden vid offentlig upphandling

Vi betjänar upphandlande enhet i ärenden som gäller offentlig upphandling, speciellt rådgivning om lagstiftningen. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.