Hoppa till huvudinnehåll

Välkommen till upphandlingsrådgivningens förnyade webbplats!

I samband med revideringen av upphandlingslagen förnyades också upphandling.fi, som administreras av rådgivningsenheten för offentlig upphandling. Både innehållet och layouten har förnyats.

På den förnyade webbplatsen finns de reviderade upphandlingslagarnas viktigaste bestämmelser. Informationen på webbplatsen har uppdaterats så att den motsvarar de nya bestämmelserna. Eftersom den nya upphandlingslagen trädde i kraft betydligt tidigare än vad som meddelats tidigare, är webbplatsen ännu inte helt klar 1.1.2017. Webbplatsen uppdateras kontinuerligt under början av året. Detta gäller särskilt den svenska versionen.

Så använder du webbplatsen

Den nya webbplatsen består av två delar med varsin meny.

I den övre menyn finns kortvarigare innehåll, såsom gästkolumner och aktuella meddelanden. I den nedre menyn finns det viktigaste innehållet i upphandlingslagstiftningen. Innehållet i denna avdelning är indelat i likhet med ett uppslagsverk enligt olika teman, bl.a. tillämpningsområdet för upphandlingsbestämmelserna, EU-upphandling, nationell upphandling, upphandling av social- och hälsovårdstjänster, koncessioner och gemensamma bestämmelser för all upphandling. Också upphandlingsbestämmelserna för försörjningssektorerna har fått en egen avdelning.

Ge oss respons!

Vi på rådgivningsenheten för offentlig upphandling tar gärna emot respons på den förnyade webbplatsen. Om du upptäcker något som behöver uppdateras, ta gärna kontakt via rådgivningsenhetens e-postservice.