Hoppa till huvudinnehåll

Vad är rådgivningsenheten för offentlig upphandling?

Rådgivningsenheten för offentlig upphandling ger upphandlande enheter enligt upphandlingslagen service i frågor som gäller offentlig upphandling, särskilt tillämpningen av lagen. Rådgivningen är avgiftsfri.

Rådgivningsenheten för offentlig upphandling

Rådgivningsenheten för offentlig upphandling är en enhet som upprätthålls av Arbets- och näringsministeriet och Finlands Kommunförbund rf. Vi verkar inom Kommunförbundets organisation.

Rådgivningsenheten besvarar de upphandlande enheternas frågor kring tillämpningen av upphandlingslagen. Syftet med vår tjänst är att

  • stärka kompetensen i offentliga upphandlingsprocesser,
  • hjälpa med att hitta information som gäller offentlig upphandling samt
  • främja verksamheten på marknaden och strategiskt tänkande i den offentliga upphandlingen.

Rådgivningsenheten samarbetar med andra upphandlingsorganisationer.

Rådgivningsenhetens tjänster

Rådgivningsenheten besvarar upphandlande enheters frågor om tillämpningen av upphandlingslagen per e-post och per telefon. Rådgivningen är avgiftsfri.

Rådgivningsenhetens webbplats är www.upphandling.fi. På webbplatsen finns den viktigaste lagstiftningen om offentlig upphandling, aktuella nyheter, kolumner och rättspraxis kring upphandling. På Upphandling.fi finns också anvisningar om hur föremålet för upphandlingen ska fastställas.

Cirka åtta gånger per år publicerar rådgivningsenheten det elektroniska nyhetsbrevet Hankintainfo som behandlar aktuella frågor kring offentlig upphandling.

Rådgivningsenheten publicerar vloggar om upphandlingsfrågor och följer diskussionen om upphandling på Twitter (@JHNYneuvoo).

Till rådgivningsenhetens uppgifter hör inte att ge utlåtanden, granska dokumentens riktighet eller att avfatta anbudsförfrågningar, besvärsskrifter eller bemötanden. Rådgivningsenheten erbjuder inte konsulttjänster men kan vid behov föreläsa exempelvis på kurser. För föreläsningarna faktureras en ersättning enligt Kommunförbundets praxis.