Hoppa till huvudinnehåll

Transport och trafik

Kommunerna upphandlar transporttjänster som komplement till kollektivtrafiken. Kommunernas upphandlande enheter konkurrensutsätter bland annat skolskjutsar, servicetrafik och servicelinjer. Tjänsterna upphandlas i enlighet med upphandlingslagen.

När man tillämpar anvisningarna och mallarna nedan ska man beakta kraven i den gällande upphandlingslagen!

Publikationer och anvisningar

Webbplatser

Läs mer

På Rådgivningsenhetens webbplats

Mer på webben

tags