Aktuellt

Nya Hilma fyller två år. Hilma har utvecklats från att vara en kanal för publicering av upphandlingsannonser till en gemensam plattform för upphandlare och anbudsgivare. Under 2021 har över 19 000 olika typer av annonser publicerats i Hilma och det sammanlaga värdet uppskattas till cirka 18

Offentliga upphandlare ansvarar för upphandlingar med mycket stort ekonomiskt värde. Vi utarbetar icke-diskriminerande offertförfrågningar, jämför anbuden opartiskt, fattar välgrundade upphandlingsbeslut, utesluter anbudsgivare och anbud med stöd av lagen, övervakar att avtalen följs och betalar