Aktuellt

Offentliga upphandlare ansvarar för upphandlingar med mycket stort ekonomiskt värde. Vi utarbetar icke-diskriminerande offertförfrågningar, jämför anbuden opartiskt, fattar välgrundade upphandlingsbeslut, utesluter anbudsgivare och anbud med stöd av lagen, övervakar att avtalen följs och betalar

Rådgivningsenheten för offentlig upphandling är på semester under sommaren. Vår tjänst är dock stängd endast 5–18.7.2021. Under sommaren lönar det sig

Lagen om beställaransvar vid anlitande av utomstående arbetskraft är bekant för många i form av de utredningar lagen kräver. Men lagen om beställaransvar stödjer också på annat sätt hederligt arbete och fungerande marknader. Enligt lagen om beställaransvar kan beställaren påföras en