Hoppa till huvudinnehåll
Behandling av anbud

Tarjouksen täsmentäminen (sv)

Webbplatsen Upphandling.fi har förnyats. Materialet på den nya webbplatsen finns till största delen också på svenska. De svenska sidorna är under arbete och uppdateras så snabbt som möjligt.

tags