Hoppa till huvudinnehåll

Hankintainfo

Hankintainfo är ett elektroniskt nyhetsbrev från Rådgivningsenheten för offentlig upphandling. Nyhetsbrevet förmedlar information om upphandlingslagen, konkurrensutsättning, kontraktshantering, upphandlingsmodeller, upphandlingsanvisningar och god praxis inom offentlig upphandling.

Beställ nyhetsbrevet gratis

Nyhetsbrevet utkommer ungefär åtta gånger per år. Det är riktat till dem som arbetar med offentlig upphandling i kommunerna och staten och till andra upphandlingsaktörer. Alla intresserade kan beställa nyhetsbrevet gratis.

Hankintainfo innehåller också ett varierande antal svenskspråkiga artiklar.

En del av kolumnerna i Hankintainfo är skrivna av utomstående experter. Åsikterna och ställningstagandena i dessa kolumner är skribenternas personliga åsikter.

Hankintainfo har omkring 3 000 prenumeranter (september 2020).

Beställ Rådgivningsenhetens nyhetsbrev

Nyhetsbrevens registerbeskrivning (pdf, 10 s)