Sektorspecifika anvisningar

Hälso- och sjukvårdstjänster

Målet för upphandling av hälso- och sjukvårdstjänster är nöjda klienter. Vid upphandling av tjänsterna ska enheten bland annat beakta de krav som behandlingen av patientuppgifter samt registerföringen ställer på upphandlingskontraktet.

När man tillämpar anvisningarna och mallarna nedan ska man beakta kraven i den gällande upphandlingslagen!

Publikationer och anvisningar