Sektorspecifika anvisningar

Hälso- och sjukvårdstjänster

Målet för upphandling av hälso- och sjukvårdstjänster är nöjda klienter. Vid upphandling av tjänsterna ska enheten bland annat beakta de krav som behandlingen av patientuppgifter samt registerföringen ställer på upphandlingskontraktet.

När man tillämpar anvisningarna och mallarna nedan ska man beakta kraven i den gällande upphandlingslagen!

Publikationer och anvisningar

Frågor kring tillämpningen av upphandlingslagen och förfaranden vid offentlig upphandling

Vi betjänar upphandlande enhet i ärenden som gäller offentlig upphandling, speciellt rådgivning om lagstiftningen. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.