Skribenten är utbildningschef vid Kommunförbundet.

På Twitter: @IrmeliMyllymaki