Hoppa till huvudinnehåll

Bloggar

Författare

Nej, det betyder inte att HILMA är en dålig annonseringskanal, tvärtom. Men det betyder att kommunikationen om offentlig upphandling inte kan bygga enbart på en kanal. Det finns inget lyckat anbudsförfarande utan en lyckad kommunikation – kommunikationens betydelse framhävs också när man talar om

Det var en gång en pandemi som kallades corona. Den påverkade livet i upphandlande enheter på många sätt. Eftersom corona snabbt kom att uppfattas nästan som ett svärord så kommer den att kallas X i den här bloggen. Under våren 2020 påverkade X oss alla och allt vi gjorde, både på ett personligt

Rådgivningsenheten för offentlig upphandling får regelbundet förfrågningar om vad som är tillåtet och vad som är förbjudet då det gäller ändringar i en anbudsförfrågan. Jag kommer här att behandla hur man kan skapa beredskap för ändringar som visar sig behövas och vad man kan göra om ändringsbehovet

I dag skulle jag vilja ta hela världen i famn och låta alla blommor blomma. Ju fler deltagare, desto bättre! Det var förargligt att det nya företaget inte fyller våra lämplighetskrav förrän om några månader. Bekanta tongångar för alla upphandlingsexperter. Ta det lugnt, i och med den nya

Den här tiden för ett år sedan var alla som arbetar med upphandling nervösa. Den nya upphandlingslagen väntades bli klar efter den officiella lagstiftningsprocessen före utgången av året, men någon närmare uppgift om ikraftträdandet av lagen fanns inte. Strax före årsskiftet fick vi äntligen höra
Författare

Fazer Food Services Finland, som hör till familjeföretaget Fazer, sysselsätter 3 300 matproffs i drygt 600 restauranger runtom i Finland. Hur maten produceras och konsumeras har stor betydelse för miljön och samhället. I enlighet med Fazers mål för samhällsansvar har vi satsat på att främja
Författare

​Innobyn ( www.innobyn.fi ) utvecklade en elektronisk miljö för planering och utarbetande av offentlig innovationsupphandling. Nu är det dags att kavla upp ärmarna och göra upphandlingar på ett nytt sätt. Innobyn erbjuder en avgiftsfri fungerande miljö för detta. Offentlig innovationsupphandling hör
Författare

Åbo beslutade sig redan i god tid för att skaffa en ny webbtjänst med öppen källkod. Också såväl upphandlingsprocessen som genomförandet av tjänsten präglades av öppenhet. Tack vare detta valdes turku.fi med i finalen i den första Blue Arrow Awards-tävlingen i kategorin för framgångsrik upphandling.

Hur kan du åstadkomma högklassig skräddarsydd upphandling genom dialog med parterna på marknaden i ett tidigt skede? Känner du till fakta? "Man får inte tala med leverantörerna när en upphandling bereds" Man får och ska tala med leverantörerna innan en upphandling inleds. Dialog är ett ypperligt
Författare

Enligt statsminister Sipiläs regeringsprogram eftersträvas det att 5 procent av all offentlig upphandling i Finland ska vara innovationsupphandling. Om procentandelen avser euro, innebär målet en satsning på cirka 1,5 miljarder. Målet är ambitiöst och det kräver att upphandlingsaktörerna har förmåga