När och hur ska upphandlingslagen tillämpas?

Tjänstecyklar och upphandlingslagen

Under våren 2021 har vi på Rådgivningsenheten för offentlig upphandling fått många frågor om hur upphandlingslagen ska tillämpas på anskaffning av personliga tjänstecyklar, och i vilka fall den kan tillämpas. I regel ska den upphandlande enheten konkurrensutsätta upphandlingen av personalens tjänstecyklar om tröskelvärdena i upphandlingslagen överskrids.

Polkupyörä_Kuvituskuva

Upphandling enligt upphandlingslagen eller inte?

Anskaffning av en tjänstecykel kräver att arbetsgivaren ingår ett avtal med leverantören som förmedlar cykeln. En tjänstecykel är inte en skatteförmån om arbetstagaren själv köper eller hyr cykeln. Arbetstagaren kan dra av cykelns värde i sin personliga beskattning endast om arbetsgivaren har betalat cykelleverantören för cykeln. I regel ska den upphandlande enheten konkurrensutsätta upphandlingen av personalens tjänstecyklar om tröskelvärdena i upphandlingslagen överskrids.

Åtminstone tre tillvägagångssätt på marknaden

På basis av de frågor som skickats till rådgivningsenheten finns det på marknaden för närvarande minst tre olika tillvägagångssätt för anskaffning av tjänstecyklar:

  1. Arbetsgivaren köper en cykel av en anbudsgivare och hyr ut den till arbetstagaren. Kostnaden för cykeln kan dras av i beskattningen, liksom i de andra tillvägagångssätten nedan.
  2. Arbetsgivaren ingår ett leasingavtal med en cykelleverantör. Arbetstagaren kan välja en cykel ur leverantörens urval.
  3. Arbetsgivaren ingår ett avtal med ett så kallat förmedlarföretag som har avtal med flera cykelleverantörer. Arbetstagaren väljer en cykel från en lista, och fakturan riktas till arbetsgivaren via leverantören. Utöver cykelns värde kan arbetsgivaren också bli tvungen att betala administrativa kostnader. Alternativt kan kostnaderna också dras av från arbetstagarens lön.

Utöver dessa tillvägagångs kan det också finnas skillnader till exempel i fråga om huruvida arbetsgivaren betalar för underhåll av cykeln eller för utrustning i anslutning till cykling. Tjänstecyklar har också ett skattetak som för närvarande är 1 200 euro per år.

När tillämpas upphandlingslagen inte?

Om anbudsgivaren som valts anlitar ett urval av cykelleverantörer, omfattas arbetstagarens rätt att välja cykel av det urval som avgränsas i upphandlingskontraktet.

Om urvalet däremot inte är begränsat och den upphandlande enheten beslutar att ingå avtal med alla sådana leverantörer som uppfyller minimikraven, och det inte görs någon jämförelsen mellan olika leverantörer, tillämpas upphandlingslagen inte.

Med hopp om en solig cykelsommar

En tjänstecykel är en lysande förmån, särskilt eftersom den kan användas också för andra resor än arbetsresor. När den upphandlande enheten beslutar att välja den eller de bästa leverantörerna av tjänstecyklar som finns på marknaden, är det bra att komma ihåg upphandlingslagen.

 

Frågor kring tillämpningen av upphandlingslagen och förfaranden vid offentlig upphandling

 

Vi betjänar upphandlande enhet i ärenden som gäller offentlig upphandling, speciellt rådgivning om lagstiftningen. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.