Anmäl dig till webbinariet!

Byggbranschens bästa praxis mot ekonomisk brottslighet

Rådgivningsenheten håller tillsammans med Senatfastigheter ett avgiftsfritt webbinarium fredag 21.5.2021 kl. 9.00–12.00. Webbinariet handlar om bästa praxis i bekämpningen av ekonomisk brottslighet i byggbranschen.

Det finskspråkiga webbinariet riktar sig till yrkesfolk inom upphandling och byggnad.

Program 21.5:

 • 9.00–9.10 Välkommen – Katariina Huikko, ledande jurist, Rådgivningsenheten för offentlig upphandling
 • 9.10–9.40 Beställaransvaret i praktiken – Mikko Vanninen, chef för beställaransvarsenheten, Regionförvaltningsverket i Södra Finland
 • 9.40–10.40 God praxis vid Senatfastigheter– Jonni Laitto, byggherredirektör, Senatfastigheter och Kaj Sojakka, revisionschef, Senatfastigheter
 • Senatfastigheters mål för bekämpningen av ekonomisk brottslighet.
   • De viktigaste kontraktsvillkoren för bekämpningen
   • Avtalssanktioner
   • Utbildning för partner
   • Inspektion av byggarbetsplatser
   • Observationer de senaste nio åren
   • Öppet förfarande

PAUS 10 minuter

 • 10.50–11.20 presentationen fortsätter
 • 11.20–11.35 Vanliga frågor om rådgivningsenheten – Jonna Törnroos, jurist
   • Underentreprenad
   • Uteslutning
   • Kontraktsperioden
 • 11.35 Allmän diskussion och svar på frågor – studiovärd Olli Jylhä, specialsakkunnig, rådgivningsenheten för offentlig upphandling
 • 12.00 Webbinariet avslutas

Anmälning och deltagande

Anmäl dig till webbinariet via denna länk (Webropol, på finska). Anmälningstiden löper ut 18.5.2021. Länken till det direktstreamade webbinariet skickas per e-post till alla som anmält sig i förväg.

Tyvärr kan vi inte ta emot anmälningar i efterhand.

Du kan skicka in förhandsfrågor om ämnet via anmälningsblanketten i Webropol. Du kan också kommentera och ställa frågor under webbinariets gång via frågefunktionen i Kunta.tv:s applikation. Frågorna kan också vara på svenska.

Välkommen med!

 

Rådgivningsenhetens webbinarium ingår i verkställandet av den  nationella strategin för offentlig upphandling (vm.fi).

Logon

 

 

Etiketter
Servicepost
Ansvarsområden

Frågor kring tillämpningen av upphandlingslagen och förfaranden vid offentlig upphandling

Vi betjänar upphandlande enhet i ärenden som gäller offentlig upphandling, speciellt rådgivning om lagstiftningen. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.