Hoppa till huvudinnehåll

Villkoren för behandling av personuppgifter har uppdaterats

Rådgivningsenheten för offentlig upphandling har i samarbete med Kommunförbundet, Kuntahankinnat Oy och Hansel Ab utarbetat mallvillkor för beaktandet av dataskyddet i avtal där serviceproducenten behandlar beställarens personuppgifter för dennes räkning. Nu på Kommunförbundets webbplats finns det en uppdaterad version av villkoren för behandling av personuppgifter.

Villkoren anknyter till handboken Hur ska dataskyddsförordningen beaktas vid konkurrensutsättning av offentlig upphandling? från 2017.

Läs mer

På Rådgivningsenhetens webbplats

Mer på webben