Hoppa till huvudinnehåll
Ny lag

Lagen om företagshemligheter trädde i kraft

Lagen om företagshemligheter (595/2018) som förtydligar definitionen av företagshemlighet trädde i kraft den 15 augusti 2018. Tidigare har definitionen av företagshemlighet inte fastställts i lag.

Lagen beskriver

  • vad en företagshemlighet är
  • i vilka situationer en sådan utnyttjas på obehörigt eller tillbörligt sätt
  • vad domstolen kan göra i fall av missbruk
  • tiden för väckande av talan
  • gottgörelser eller skadestånd som kan fastställas för brott mot företagshemlighet.

Läs mer