Hoppa till huvudinnehåll

Användningen av CPV-koder förändras vid uppdateringen av HILMA

Annonseringskanalen för offentliga upphandlingar, HILMA, uppdateras torsdagen 6.9.2018, varmed CPV-koder för endast en avtalstyp kan användas vid upphandlingar över EU-tröskelvärdena, vid upphandlingar enligt bilaga E och vid koncessioner.

Efter uppdateringen

 • vid en upphandling som utannonseras som varuupphandling kan endast CPV-koderna för varuupphandlingar användas
 • vid en upphandling som anges gälla en tjänst kan endast CPV-koderna för tjänster användas
 • vid en upphandling som anges gälla en byggentreprenad kan endast CPV-koderna för byggentreprenader användas.

Angivning av CPV-koder från 6.9.2018

Den upphandlande enheten anger framöver CPV-koder enligt följande:

 1. Den huvudsakliga CPV-koden bör motsvara avtalstypen.
 • Den upphandlande enheten ska ange den CPV-kod som motsvarar den valda kategorin av tjänster.
   
 1. Den kompletterande terminologin ska motsvara avtalstypen (upphandlingen inte uppdelad i delar).
 • Det är frivilligt för den upphandlande enheten att använda den kompletterande terminologin. Om det inte finns kompletterande CPV-koder för avtalstypen ska den kompletterande terminologin inte användas.
   
 1. Den CPV-kod som anges vid olika delområden ska motsvara avtalstypen (upphandlingen uppdelad i delar).
 • Den upphandlande enheten ska ange den CPV-kod som bäst motsvarar delområdet. Om det inte finns en lämplig CPV-kod som gäller samma avtalstyp, ska den upphandlande enheten använda den huvudsakliga CPV-koden.

Stordior med anvisningar för användningen av CPV-koder från rådgivningsenheten för offentlig upphandling

Rådgivningsenheten för offentlig upphandling har utarbetat illustrerade anvisningar på finska om hur man ska använda CPV-koder vid offentlig upphandling som överstiger EU-tröskelvärdena. Anvisningsdiorna finns som bilaga på den finska sidan om CPV-koder.

Uppdateringen påverkar inte användningen av CPV-koder i nationella annonser

Begränsningen av användningen av CPV-koder gäller inte nationella upphandlingsannonser. I nationella upphandlingsannonser kan man även i fortsättningen använda CPV-koder för olika avtalstyper. Den huvudsakliga CPV-koden bör även vid nationell upphandling motsvara den angivna avtalstypen.

Läs mer