(Ingen språkversion)       Skriv ut | pdf

Kan man beskriva upphandlingens föremål genom att nämna en viss tillverkare eller ett visst varumärke?

I en offentlig upphandlings tekniska specifikationer får inte en viss tillverkare eller varor av ett särskilt ursprung nämnas. 

I specifikationerna får man inte heller nämna ett visst varumärke, patent, produkttyp, ursprung, särskild metod eller produktion så att vissa varor eller anbudsgivare gynnas eller diskrimineras. Detta är möjligt endast om föremålet för upphandlingen inte kan beskrivas på ett annat sätt med tillräcklig precision och begriplighet för alla berörda. Specifikationen bör då åtföljas av uttrycket ”eller likvärdigt”.


Ytterligare information

Visa kontaktinformation
Juha Myllymäki
ledande jurist +358 50 648 94

Juha Myllymäki ledande jurist
Mobiltelefon:
+358 50 648 94 
Fax:
+358 9 771 2229 
Uppgifter:
offentlig upphandling
kommunerna och marknaden
Tilläggsuppgifter:
Betjänar också på svenska