(Ingen språkversion)       Skriv ut | pdf

Kan man beskriva upphandlingens föremål genom att nämna en viss tillverkare eller ett visst varumärke?

I en offentlig upphandlings tekniska specifikationer får inte en viss tillverkare eller varor av ett särskilt ursprung nämnas. 

I specifikationerna får man inte heller nämna ett visst varumärke, patent, produkttyp, ursprung, särskild metod eller produktion så att vissa varor eller anbudsgivare gynnas eller diskrimineras. Detta är möjligt endast om föremålet för upphandlingen inte kan beskrivas på ett annat sätt med tillräcklig precision och begriplighet för alla berörda. Specifikationen bör då åtföljas av uttrycket ”eller likvärdigt”.
Ytterligare information

Visa kontaktinformation