UPPHANDLINGSLAG 2016

 
 

 Servicebegränsning

 
Rådgivningsenheten för offentlig upphandling betjänar endast upphandlingsenheter. Våra resurser räcker inte till för företagsrådgivning.
   

   Våra nyhetsbrev

   
   

   Mer på webben

   
   

   Upphandling

   

  Staten, kommunerna och församlingarna upphandlar förnödenheter, varor och olika tjänster eller upplåter byggprojekt på entreprenad till ett värde av drygt 22,5 miljarder euro per år.