Välkommen!

Julkisten hankintojen neuvontayksikkö

Rådgivningsenheten för offentlig upphandling ger upphandlande enheter service i ärenden som gäller offentlig upphandling. Rådgivningsenheten upprätthåller webbsidor upphandling.fi och hankinnat.fi.

Beställ Rådgivningsenhetens nyhetsbrev

Hankintainfo är det elektroniska nyhetsbrevet från Rådgivningsenheten för offentlig upphandling. Nyhetsbrevet förmedlar information om upphandlingslagen, konkurrensutsättning och kontraktshantering, upphandlingsmodeller, upphandlingsanvisningar och god praxis inom offentlig upphandling.

Nyhetsbrevet utkommer ungefär åtta gånger per år. Det är riktat till dem som arbetar med offentlig upphandling i kommunerna och staten och till andra upphandlingsaktörer. Alla intresserade kan beställa nyhetsbrevet gratis.

Hankintainfo innehåller också ett varierande antal svenskspråkiga artiklar.