Sosiaalipalvelut

Sosiaalipalvelujen hankinnassa korostuu palvelun laadun määrittäminen. Hankittavan palvelun laadun tarkka määrittäminen mahdollistaa asiakaslähtöisen ja hankinnan olosuhteet huomioon ottavan hankintasopimuksen sekä hyvän yhteistyön ostajan ja tuottajan välillä.

 

Sosiaalipalveluita koskevia julkaisuja ja ohjeita

Alla olevien ohjeiden ja mallien soveltamisessa tulee huomioida voimassa olevan hankintalain mukaiset vaatimukset!

 

Sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelujen järjestäminen ja tuottaminen
Tietopaketti. Kuntaliiton verkkosivusto.

 

Palveluseteli sosiaali- ja terveydenhuollossa

Kuntaliiton yleiskirje 27.5.2004.

 

Valtion hankintakäsikirja. Osa IV. Sosiaali- ja terveyspalvelut sekä muut erityiset palveluhankinnat.

Valtiovarainministeriö. 2017. Pdf. 22 sivua.

 

Vammais -ja kehitysvammapalvelut

Kuntaliiton verkkosivusto.

 

Sosiaalihuollon asiakastietojen käsittelystä

Opas. Tietosuojavaltuutetun toimisto. 7.9.2016

 

Palveluasumisen järjestäminen ja kilpailuttaminen

Julkaisu käsittelee palveluasumisen järjestämiseen kilpailuttamiseen liittyviä näkökohtia.

Julkaisu on ostettavissa kirjaformaatissa tai ladattavissa Kuntaliiton kirjakaupan kautta.

 

Erityisryhmien palveluasumisen kilpailutilanne ja kilpailun edistäminen

Helena Tuorila. Kilpailu- ja kuluttajaviraston selvityksiä 3/2014. Pdf. 67 sivua.

 

Vanhusten ja erityisryhmien yksityisen palveluasumisen kilpailutilanne

Pekka Lith. Työ- ja elinkeinoministeriön raportteja 9/2013. Pdf. 60 sivua.

 

Yksityiset sosiaali- ja terveyspalvelut.

Raportti yksityisestä palveluntarjonnasta ja yritysten kasvusta sekä julkisista hankinnoista ja toiminnan kehittämisestä sosiaali- ja terveyspalveluissa.

Pekka Lith. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja. 30.9.2013.

 

Palveluseteliopas. Käsikirja palvelusetelin käyttöönotolle ja hinnoittelulle.

Melin – Koila – Tuominen-Thuesen – Uotinen. Sitran julkaisusarja. 2012.

 

Kilpailutus sosiaali- ja terveyspalveluissa

Opas. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 2012 Pdf. 34 sivua.

 

Palvelujen ulkoistus

Junnila – Fredriksson. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 2012. Pdf. 34 sivua.

Tukiaineisto kuntajohdolle.

 

Verkkosivustoja

Palveluseteli

Sosiaali- ja terveysministeriö

 

Sijaishuollon hankinta

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Lastensuojelun käsikirja.

 

Vammaispalvelujen käsikirja.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

 

Rotia palveluihin, kutia kumppanuuteen – käyttäjäkokemuksen asiantuntemusta vammaispalveluiden hankintaan –projekti

Invalidiliitto. Oppaita ja tietoa.

 

 

Palvelusähköposti
hankintaneuvonta

Julkisten hankintojen menettely- ja hankintalain soveltamiskysymykset

Palvelemme hankintayksiköitä julkisiin hankintoihin liittyvissä asioissa. Suosittelemme käyttämään ensisijaisesti palvelusähköpostiamme.

hankinnat@kuntaliitto.fi

hankinnat